Skip Navigation LinksProiect-CORDISPED

​​​​​​COMPETITIVITATE PENTRU INIMA COPIILOR: CARDIOLOGIE ŞI CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ PEDIATRICĂ – CORDISPED

"Competitivitate pentru inima copiilor: cardiologie şi chirurgie cardiovasculară pediatrică – CORDISPED"

Contract nr. POSDRU/179/3.2/S/151188

Partener lider de proiect:

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Parteneri:

P1: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş - IuBCVT

P2: UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca 

Manager proiect:

Brînzaniuc Klara​​

Rezultate test final CORDISPED.pdf

Rezultate GT medici.pdf

Acordare de premii​, personalului medical, în cadrul proiectului COEDISPED 

Calendarul activitatii de acordare a premiilor pentru personalul medical in cadrul proiectului Cordisped.pdf

Regulament de acordare a premiilor editia 1 revizia 0.pdf

Regulament de desfasurare a activitatilor de formare editia 1 ver 2.pdf


Anunț privind mobilitățile grupului țintă la Budapesta.PDF

Anunţ privind mobilităţile grupului ţintă care se deplasează la Zagreb în perioada 13 - 19 noiembrie.PDF

Anunţ privind mobilităţile grupului ţintă care se deplasează la Zagreb.PDF

Anunţ privind mobilităţile grupului ţintă care se deplasează la Munchen .PDF

Anunţ privind mobilităţile grupului ţintă la Munchen.PDF

Anunt_mobilitate_Praga.pdf

Cerere_mobilitate_transnationala.pdf

Declaratie_pe_propria_raspundere.pdf

Model_acord_angajator.pdf


Regulament de organizare a mobilitatilor nationale.pdf

Regulament de organizare a  mobilitatilor transnationale.pdf

Rezultate finale evaluare dosare selecţie grup ţinta asistenţi medicali 30.05.2015 .PDF

                                                                                                            data publicării:30.05.2015Proces verbal de soluţionare contestaţii.PDF

                                                                                                           data publicării: 29.05.2015Decizie comisie contestaţii grup ţinta asistenţi medicali.PDF

                                                                                                                                       data publicării: 29.05.2015                                         

Rezultate evaluare dosare selecţie grup ţinta asistenţi medicali 27052015.PDF

                                                                                                                              data publicării: 27.05.2015 Decizie comisie de selecţie grup ţinta asistenţi medicali.PDF

                                                                                                                                       data publicării: 27.05.2015 Anunţ selecţie GT asistenţi medicali CORDISPED.pdf

data publicării: 15.05.2015

Anunţ informare membrii grup Cordisped.pdf

data publicării: 17.04.2015

Programare cursuri asistenţi medicali Proiect CORDISPED:

Asistenţi Seria 1-2, G 3.pdf    Asistenţi Seria 1, G 1.pdf     Asistenţi Seria 1, G 2.pdf

Asistenţi Seria 2, G 4.pdf       Asistenţi Seria 2, G 5.pdf

Asistenţi Seria 3, G 6.pdf        Asistenţi Seria 3, G 7.pdf

data publicării: 14.04.2015

Rezultate finale selecţie grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 01.04.2015

Decizie vacantare loc asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 01.04.2015

Rezultate finale grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 31.03.2015

Rezultate contestaţii asistenţi medicali.pdf

data publicării: 31.03.2015

Decizie comisie contestaţii grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 30.03.2015

Rezultate selecţie asistenţi medicali grup ţintă Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 29.03.2015

Decizie invalidare selecţie grup ţintă asistenţi medicali - începere selecţie nouă Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 27.03.2015

Anunţ invalidare selecţie grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 26.03.2015

Decizie comisie pentru soluţionarea contestaţiilor - grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 25.03.2015

Rezultate finale selecţie grup ţintă medici Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 24.03.2015

Proces Verbal soluţionare contestaţii - Medici Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 24.03.2015

Decizia managerului de proiect privind invalidarea concursului de selecţie pentru asistenţii medicali şi reevaluarea dosarelor depuse pentru Proiectul CORDISPED.pdf

data publicării: 20.03.2015

Decizia managerului de proiect privind comisia de contestaţii a selecţiei grupului ţintă medici Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 20.03.2015


Rezultate selecţie grup ţintă medici Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 19.03.2015

Decizie comisie de selecţie grup ţintă asistenţi medicali Proiect CORDISPED.pdf

data publicării: 18.03.2015

Comisia de selecţie a grupului ţinta medici, coordonată de către UMF Tîrgu Mureş:
Preşedinte: 
prof. dr. Suciu Horaţiu - responsabil din partea liderului de proiect

Membrii: 
prof. dr. Togănel Rodica - expert formare medici

conf. dr. Făgărăşan Amalia - expert formare medici

şef lucrări dr. Simon Marta - expert formare medici

conf. dr. Opriş Mihaela - expert din partea partener 1

şef. lucrări dr. Molnar Adrian - responsabil din partea partener 2

jrs. Sălăgean Manuela - consilier juridic

Secretar:

Gherman Diana - asistent de proiect

 

Comisia de selecţie a grupului ţintă asistenţi medicali, coordonată de IUBCvT Tîrgu Mureş:

Preşedinte:

dr. Mariana Anişoara Ciorba, responsabil proiect partener 1;

Membrii:

dr. Paşc Ana Sorina, expert formare medici;

Asist. univ. dr. Şuteu Carmen, expert formare medici;

Conf. dr. Cucerea Manuela, expert formare medici;

Şef lucrări dr. Molnar Adrian, responsabil din partea partener 2;

Nicula Ingrid, Asistent de proiect P1;

Secretar:

Nistor Alexandra, asistent de proiect P1.


Metodologie privind identificarea, recrutarea şi selecţia grupului ţintă.pdf

   Anexa 1.1 Cerere de înscriere.doc

   Anexa 1.2 Scrisoare de motivaţie.doc

   Anexa 1.3 Curricullum Vitae.doc

   Anexa 1.6 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale.doc

   Anexa 1.7 Declaraţie privind evitarea dublei finanţări.doc

   Anexa 1.8 Declaraţie cu privire la incompatibilităţi şi conflict de interese.doc

   Anexa 1.9 Declaraţie privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.doc

   Anexa 2.0 Declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea de a participa la activităţile de formare  în afara orelor de program.doc 

 

Regulament de desfăşurare a activităţilor de formare a personalului medical din grupul ţintă.pdf

data publicării: 04.03.2015

Anunţ privind începerea proiectului şi pregătirea selecţiei grupului ţintă.pdf

data publicării: 25.02.2015